top of page

Våre prosjekter

2016-09-28 14.02.14.jpg

Setergrytå

Setergrytå bygger vi for Svorka småkraft AS.  
Prosjektet startet i januar 2023 og ferdigstilles høst 2024. 
Setergrytå vil produsere ca. 11,7 GWh, nok strøm til ca. 585 husstander årlig. Prosjektet har en dam med regulering, samt omløpsventil i stasjonen for å sikre kontinuerlig vannføring for fisk. Prosjektet har hatt tillatelse siden 2005 og det er gledelig at Njord er valgt som utbygger av prosjektet. 

Prosjektet ligger i Surnadal, ca. 15 min nord for Skei langs fv. 65

2023-12-11 Kraftstasjon (1).JPG

Nedre Skorilla

Nedre Skorilla ligger i Snillfjord, Heim kommune.
Prosjektet består av en rørgate på ca. 640 meter, inntak bygges sammen med eksisterende vanninntak for fiskeoppdrett. Kraftstasjonen vil ha utløp direkte i sjøen. 
Påstartet i februar 2023 og skal ferdigstilles vinter 2024. Anlegget skal produsere omlag 5,5 GWh, nok til 275 husstander årlig. 

2023-12-12 NSK KS (23).JPG

Storbekken kraftverk

Storbekken kraftverk skal bygges på Barkald, ca. 18 km sørover i Østerdalen fra Alvdal, rett ved Jutulhogget i Alvdal kommune. Prosjektet blir bestående av en peltonturbin på ca. 2,3 MW. Rørtrase på 1850 meter, med to bekkeinntak. Prosjektet påstartes høst 2023 og ferdigstilles sommer 2025
Prosjektet vil generere ca. 6 GWh

2023-10-31-16-25-44_e83698e74c94ca82cd6596ef65e274.jpg

Øvre Skorilla

Øvre Skorilla ligger i Snillfjord, Heim kommune.
Prosjektet består av en kort tunnel på 200 meter, nedgravde rør og en liten kraftstasjon. 
Påstartet i februar 2023 og skal ferdigstilles vinter 2024. Anlegget skal produsere omlag 5,5 GWh, nok til 275 husstander årlig. 

Ramlos (60 of 159).jpg

Riva kraftverk

Riva kraftverk skal bygges i Tylldalen, Tynset kommune. Prosjektet blir bestående av en peltonturbin på ca. 2 MW. Rørtrase på 2600 meter, med to bekkeinntak. Prosjektet påstartes vinter 2024 og idriftsettes i 2025. 
Prosjektet bygges for kunde Østerdalen kraftproduksjon AS og vil produsere omlag 5,3 GWh pr. år. 

DSC_0342.JPG

Geitelvi kraftverk

Geitelvi ligger ved E16 på Bolstad, mellom Bergen og Voss og prosjektet er omsøkt konsesjon som er under behandling hos NVE. 
Prosjektet vil generere 17,3 GWh årlig og har en kort nedgravd rørgate og borehull fra inntaket. 

20221009_161632.jpg
bottom of page