top of page

Om oss

Ren energi på naturens premisser

Njord vannkraft AS er et privateid selskap bestående av 100 % norske eiere. Det er etablert av fire aktører, Volden AS, Sankthanshaugen AS, PMR AS og Nordic Energy invest AS.

 

Bak disse står et firkløver med ulik kompetanse som vi anser helt avgjørende for å lykkes med våre mål. 

Selskapet er bygget opp med tanke på å levere komplette vannkraftverk ferdig bygget og opprusting av eldre (opp til 10 MW). 

4.jpg
DSC_8432_edited.png
Jon Olav Volden
Daglig leder
 

Jon Olav har ni års erfaring med prosjektering og bygging av kraftverk. Han er en engasjert person som brenner for utvikling av mer bærekraftig fornybar energi. Under sine år i bransjen har han vært borti stort sett alle mulige problemstillinger relaterte til utbygging og drift av kraftverk. Volden har ledet et ti-talls prosjekter i størrelsesorden 25-85 mnok. 

«Et vellykket prosjekt består av svært god planlegging i forkant, stålkontroll på økonomien samt en realistisk fremdriftsplan».


Jon Olav har ledet et av de raskest bygde småkraftprosjektene i Norge, ni måneder fra første spadetak til første kWh ble levert. 

Jon Olav har en master innen industriell økonomi fra NMBU.

Dag Meli
Rådgivende ingeniør
 

Ingeniør, eier og deltakende i utvikling av prosjektene. Dag har bygget opp eget rådgivende ingeniørfirma som nå er fusjonert inn i Norconsult hvor Meli nå er ansatt. Dag er ekspert på betong og armering og beregner alt av nødvendige konstruksjoner for Njord.  

Per Martin Rønningen
Rådgiver og entreprenør
 

Per Martin er daglig leder i Ramlos AS, et entreprenørfirma lokalisert i Os i Østerdalen, Innlandet. 
Han har over 30 års fartstid i entreprenørbransjen, og var tidligere på eiersiden i Betonmast. 

Per Martin er tiltenkt rollen som kalkulatør i tidligfase i prosjektene, samt bygge opp et team igjennom Ramlos AS som skal stå for utbygging av kraftprosjekter. 

 

«For å beregne utbyggingskostnadene så må man vite hva ting faktisk koster».

Øyvind Christensen
Finansiell Rådgiver
 

Øyvind er eiendomsinvestor og er basert i Trondheim, hvor hans virksomhet primært er fokusert mot det skandinaviske eiendomsmarkedet.

 

Øyvind bidrar aktivt inn i Njord med prosjektfinansiering samt sin solide finansielle kunnskap.

© Njord vannkraft AS 2022

Org. nr. 828 302 612

bottom of page