top of page

Om oss

Ren energi på naturens premisser

Njord vannkraft AS er et privateid selskap bestående av 100 % norske eiere. Det er etablert av fem aktører, Volden AS, Sankthanshaugen AS, PMR AS,  Nordic Energy invest AS og JG rønningen invest AS

 

Eierne besitter ulik kompetanse som vi mener er helt avgjørende for å lykkes med våre mål. 

Selskapet er bygget opp med tanke på å levere komplette vannkraftverk ferdig bygget og opprusting av eldre (opp til 10 MW). 

4.jpg
DSC_9115.JPG
Jon Olav Volden
Daglig leder
 

Jon Olav har ni års erfaring med prosjektering og bygging av kraftverk. Han er en engasjert person som brenner for utvikling av mer bærekraftig fornybar energi. Under sine år i bransjen har han vært borti stort sett alle mulige problemstillinger relaterte til utbygging og drift av kraftverk. Volden har ledet et ti-talls prosjekter i størrelsesorden 25-85 mnok. 

«Et vellykket prosjekt består av god planlegging i forkant, stålkontroll på økonomien samt en realistisk fremdriftsplan».


Jon Olav har ledet et av de raskest bygde småkraftprosjektene i Norge, ni måneder fra første spadetak til første kWh ble levert. 

Jon Olav har en master innen industriell økonomi fra NMBU.

Ramlos (52 of 159)_edited.jpg
Jon Gunnar Rønningen
Økonomisjef og prosjektleder

Jon Gunnar bidrar i Njord med utarbeidelse av kontrakter, anbudsgrunnlag, prosjektering og følger opp prosjekter under bygging. 
Startet i februar 2023 og kom fra stillingen som daglig leder i Nord-Østerdal byggservice.
Jon Gunnar er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTH samt
har en bachelorgrad som byggingeniør fra NTNU Gjøvik 
 
Dag Meli.jpg
Dag Meli
Rådgivende ingeniør og styremedlem
 

Ingeniør, eier og deltakende i utvikling av prosjektene. Dag har bygget opp eget rådgivende ingeniørfirma som nå er fusjonert inn i Norconsult hvor Meli nå er ansatt. Dag er ekspert på betong og armering og deltar i tidligfaser i prosjekt for å minimere betongbruken

PMR.jpg
Øyvnd-chr.jpg
Per Martin Rønningen
Rådgiver,entreprenør og styremedlem
 

Per Martin er daglig leder i Ramlos AS, et entreprenørfirma lokalisert i Os i Østerdalen, Innlandet. 
Han har over 30 års fartstid i entreprenørbransjen, og var tidligere på eiersiden i Betonmast. 

Ramlos står i dag for utbygging av tre av våre pågående prosjekter 

 

«For å beregne utbyggingskostnadene så må man vite hva ting faktisk koster».

Øyvind Christensen
Finansiell rådgiver og styremedlem
 

Øyvind er eiendomsinvestor og er basert i Trondheim, hvor hans virksomhet primært er fokusert mot det skandinaviske eiendomsmarkedet.

 

Øyvind bidrar aktivt inn i Njord med sin solide finansielle kunnskap. 

bottom of page